Zabawa w glinie

Twórcza ekspresja, twórcze wyrażanie siebie jest największym darem dla innych ludzi.

Sztuka pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi, Jest narzędziem do wyrażania się. Wyzwala spontaniczność i swobodę ekspresji. Skłania do refleksji. Pozwala na uwolnienie naszej twórczej energii. Otwiera na świat doświadczeń i potrzeb zarówno własnych, jak i innych ludzi.

Zapraszamy w podróż do świata kreacji!

Poczuj ten cud, gdy w Twoich dłoniach z niczego powstaje coś niepowtarzalnego, coś szczególnego, coś, w co wkładasz Serce. Prawdziwy cud narodzin. Twórcze szaleństwo, z którego wyłania się życiowa moc kreacji…